Adventní duchovní obnova pro farnost

Zveme vás na adventní duchovní obnovu pro farnost, která bude probíhat tři soboty po sobě vždy při večerní mši sv. v 17.30 ve farním kostele. Promluvy při sobotní večerní mši s nedělní platností budou na tato témata:

Křesťanská perspektiva: čekáme příchod Pána (5. 12. 2020)

Námaha a svoboda v očekávání (12. 12. 2020)

Maria a Josef vzorem očekávání (19. 12. 2020)

Audio záznam promluvy bude také k dispozici na našich webových stránkách. Je možné absolvovat celek, nebo si jen vybrat jedno z témat. Podle aktuálně platných vládních nařízení je kapacita účastníků bohoslužeb v našem kostele 113 osob. Prosíme farníky, kteří se účastní sobotní večerní mše sv. s nedělní platností, aby se zdrželi účasti na bohoslužbách v neděli dopoledne, aby se tak co nejširší okruh věřících mohl účastnit nedělní bohoslužby.

 

Foto: Jiří Vopálenský/Člověk a víra