Bez společných bohoslužeb až do Velikonoc

Dnešní den prodloužila vláda nouzový stav v naší zemi až do soboty 11. dubna do 6.00. Tato sobota je v liturgickém kalendáři Bílou sobotou. Vláda zároveň potvrdila ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a mají být nejvíce ve dvou.

Do 11. dubna se tak prodlužuje omezení společného farního života. Až do odvolání jsou i nadále v naší farnosti pozastaveny všechny bohoslužby a všechna společná setkávání farníků.

Z důvodu mimořádných vládních opatření je jasné, že letošní velikonoční svátky v naší farnosti neprožijeme společně při bohoslužbách v našich kostelích. Čekají nás tak svátky, které mnohem více zdůrazní osobní rozměr víry a prožívání křesťanského duchovního života v rodinách a domácnostech.

Očekáváme také vyjádření našich biskupů, ve kterém biskupové budou pro život v našich podmínkách konkretizovat opatření dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (italský originál zde). Vatikán vydal zmíněný dekret 19. března. Reagoval na tíživou situaci v Itálii a na celosvětovou pandemii. Zároveň umožnil biskupským konferencím, aby s ohledem na situaci ve svém zemi vydaly pokyny pro křesťanské slavení Velikonoc, které není možné přesunout na jiný termín.

I když letos prožijeme Velikonoce asi docela jinak, než jak jsme si na začátku doby postní představovali a přáli, mohou být letošní svátky Kristovy smrti a vzkříšení pro nás příležitostí, abychom se ve slavení zaměřili na to nejpodstatnější. Patrně nám budou scházet mnohé liturgické a kulturní zvyky, stejně jako společné prožívání. Kristus nám ale určitě neodejme svou blízkost a milost. Vždyť vzkříšený Ježíš nás pevně utvrzuje: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ Je s námi i v těchto dnech pandemie. Je se všemi trpícími, nemocnými, umírajícími, osamocenými. Nemáme proč si stěžovat. Naopak se máme k němu přimknout a žít v modlitbě a službě bližním.