Biřmování je nově naplánováno na neděli 25. dubna

V neděli 14. února mělo 13 mladých lidí prožít v našem farním kostele přijetí svátosti biřmování. Z důvodu setrvávajícího stavu pandemické situace a zpřísněných opatření bylo po domluvě s o. biskupem Martinem Davidem rozhodnuto, že se biřmování uskuteční v novém termínu a to v neděli 25. dubna při mši sv. v 9.30 v Mariánských Horách. Máme naději, že v novém termínu se budou moci slavnosti zúčastnit rodiny biřmovanců i široké farní společenství.