Bohoslužby ve všední dny od 11. května

V souvislosti s dnešním vyjádřením vlády ČR oznamujeme, že k částečnému obnovení veřejných bohoslužeb v našem farním kostele dojde v pondělí 11. května. Od tohoto data bude možné konat akce do 100 osob. Konkrétní hygienická pravidla a příslušné předpisy vláda teprve zveřejní.

Na první nedělní bohoslužby v Mariánských Horách si budeme muset ještě počkat. Patrně až do 31. května.

Situace se ještě může změnit.