Bohoslužby

V naší farnosti je pořad bohoslužeb pravidelný. Protože se v naší farnosti nacházejí dva kostely, kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách a kostel sv. Bartoloměje v Nové Vsi, mše svaté jsou slouženy na obou místech.

Pořad bohoslužeb platný do 31. 12. 2019 uvádíme níže. Nový pořad bohoslužeb platný od 1. 1. 2020 naleznete zde. Mešní úmysly mších svatých v prosinci 2019 v naší farnosti naleznete zde.

Kostel Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách

Neděle 7.00 a 10.00
Pondělí 18.00 (na faře)
Středa 18.00 (na faře)
Čtvrtek 18.00 (na faře, od 17 h eucharistická adorace)
Pátek 17.00 (na faře, více pro děti a rodiče)
Sobota 8.00 (na faře)

 

Kostel sv. Bartoloměje v Ostravě – Nové Vsi

Neděle 8.30

 

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou. V čtvrtek se zpovídá od 17 do 17.50.