Částečné obnovení bohoslužeb v naší farnosti až v druhé polovině května

S postupným zmírňováním vládních opatření je možné začít postupně obnovovat i bohoslužebný život ve farnostech. K návratu k obvyklému liturgickému slavení dochází však velmi pozvolna a za stálého dodržování nejrůznějších hygienických předpisů.

Pokud zůstane v platnosti stávající domluvený harmonogram, první veřejné bohoslužby se v naší farnosti budou konat v pondělí 25. května. V této první fázi budou bohoslužby v naší farnosti jen ve všední dny a v neděli v kostele sv. Bartoloměje v Nové Vsi. První nedělní bohoslužba ve farním kostele v Mariánských Horách bude až v neděli 14. června.

I když vláda konání bohoslužeb umožňuje již od 27. dubna, dělá tak zpočátku jen pro velmi nízký počet účastníků bohoslužeb. Toho by v naší farnosti muselo být dosaženo jen vypisováním pořadníků, utvářením privilegovaných skupinek nebo odmítáním mnoha zájemců. Takové způsoby však nedopovídají ani duchu společného slavení, ani evangelijnímu požadavku bratrství a sesterství mezi pokřtěnými ve farnosti. Je třeba tak zůstat trpělivými, vlastní ukázněností chránit nejvíce rizikové skupiny a vytrvat v modlitbě.

O možnosti přijmout svaté přijímání a svátost smíření v naší farnosti se více dočtete zde.