Dětem v náboženství se budeme věnovat také v novém školním roce 2020/21

Letošní školní rok už je u konce. S dětmi jsme ve středu 17. června ukončili letošní setkávání v náboženství. Před námi jsou letní prázdniny. Příjemný odpočinek přejeme dětem i jejich rodičům.

Výuka náboženství pro děti bude probíhat také v novém školním roce 2020-21 a to opět ve středu odpoledne na naší faře. Přihlášku pro děti na nový školní rok si stáhnete zde. Vyplněnou ji odevzdejte před začátkem nového školního roku v kostele v sakristii, na faře, nebo v elektronické podobě na farním mailu.