Dnes zní ALELUJA! Ježíš je vítěz!

Křesťané na celém světě slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání. Připojme se ke slavení a radujme se, protože Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním zvítězil nad mocí zla a otevřel nám bránu věčného života.

Během kázání na velikonoční vigilii (11. 4. 2020) papež František řekl: „Hrob je místo, odkud ten, kdo tam vstoupí, nevyjde. Ježíš však pro nás vyšel, vstal pro nás, aby přinesl život tam, kde byla smrt, a aby zahájil nové dějiny tam, kde se uzavřely. On, který odvalil kámen od vchodu do hrobu, může odstranit balvany, kterými je zapečetěno srdce. Nepodléhejme proto rezignaci, neskoncujme s nadějí. Můžeme a máme doufat, protože Bůh je věrný. Nenechal nás samotné, navštívil nás, vstoupil do každé naší situace, bolesti, úzkosti a smrti. Jeho světlo, které osvítilo temnoty hrobu, dnes dosahuje do těch nejtemnějších zákoutí života. Sestro, bratře, i kdybys v srdci pohřbil naději, nevzdávej se, Bůh je větší. Temnota a smrt nemají poslední slovo. Odvahu, nic není ztraceno s Bohem!“

Celé znění papežovy promluvy je zde.