Doprovázíme Janu a Jana až ke křtu

V naší farnosti se už půl druhého roku připravují na křest dva dospělí lidé, Jan a Jana. O velikonoční vigilii (11. dubna) letos přijmou svátosti uvedení do křesťanského života – křest, biřmování a eucharistii. V době postní vrcholí jejich příprava na začlenění do církve. Příprava má méně naučný a více modlitební ráz. Společenství naší farnosti chce v tomto období ještě více přijmout čekatele křtu mezi sebe a podporovat je modlitbou.

V návaznosti na obřady uvedení do křesťanského života budeme s našimi katechumeny prožívat následující. V neděli 1. března při mši sv. v 9 h se bude konat obřad zařazení mezi čekatele křtu. V neděli 15. a 22. března a v pátek 27. března proběhnou tzv. skrutinia, chvíle, kdy se věřící při mši svaté výslovně modlí za osvobození čekatelů křtu od zla a za jejich upevnění v Kristu. Ve středu 18. března při bohoslužbě dojde ke slavnostnímu předání Vyznání víry, o dva týdny později čekatelé při mši sv. slavnostně obdrží modlitbu Páně.

Pro naši farnost je velkou radostí, že můžeme dospělé uvádět do plného života s Kristem a jeho církví.