Doprovázíme katechumeny ke křtu v neděli 14. 6. v 9.30

V neděli 14. června oslavíme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Během mše sv. z této slavnosti v 9.30 ve farním kostele přijmou iniciační svátosti katechumeni Jan a Jana. Z důvodu pandemie byla chvíle, kdy přijmou křest, biřmování a poprvé svátost eucharistie, odložena z velikonočních svátků až na neděli Božího Těla. Kristovo Tělo není jen proměněný chléb, ale také společenství pokřtěných. Z toho důvodu jsme pro křest katechumenů vybrali neděli, která zdůrazňuje společenství církve.

Před samotným křtem dospělých katechumenů je vhodné, aby se konala skrutinia (chvíle modlitby za osvobození od zlého) a okamžik předání pokladů víry (Vyznání víry a Otčenáš). Za katechumeny se budeme modlit společně v neděli 31. května při mši sv. v 9.30. O týden později při nedělní bohoslužbě katechumeni slavnostně obdrží Vyznání víry a modlitbu Páně. Tyto obřady, stejně jako samotné přijetí křtu a biřmování, mají své místo ve slavení mše sv. vždy po kázání.

Vyprošujme Janě a Janovi plnost darů Ducha svatého a provázejme je svou modlitbou.