Dotazník pro život naší farnosti po nouzovém stavu

Naše farnost má za sebou výjimečné období. Od poloviny března byly bohoslužby a mnohé farní aktivity pozastaveny. Nyní je možné různé podoby farního života opět začít obnovovat. Farní pastorační rada si uvědomuje, že je důležité společně se ohlédnout v naší farnosti za obdobím, které jsme prožili, a hledat způsoby, jak dál v životě naší farnosti pokračovat. Jako prostředek společného ohlédnutí za nouzovým stavem a dívání se do budoucnosti nakonec pastorační rada zvolila dotazník, který má dvě části a který farníci dostanou k vyplnění v neděli 7. června.

První část dotazníku je anonymní a vyzývá k odpovědi na dvě otázky:
Co jste prožil/a s Bohem a dalšími lidmi z naší farnosti během nouzového stavu?
K čemu podle Vás Bůh vybízí naši farnost nyní po skončení nouzového stavu?

Druhá část je zaměřena na pojmenování nabídek a potřeb, které farníci mají. Zaškrtnutím některých políček nebo vlastním samostatným vyjádřením konkrétní lidé sdělují, co pro život farnosti nabízejí a co od života farnosti potřebují. Druhá část dotazníku je jmenovitá.

V neděli 7. června dostanou všichni účastníci bohoslužeb v naší farnosti na dvou samostatných listech obě části dotazníku a tužku k vyplnění. Dotazníky se budou odevzdávat u východů z kostela po skončení nedělní mše svaté do připravených krabic.

Dotazník bude možno odevzdat i za týden v neděli 14. června.

Zároveň je možné vyplnit obě části dotazníku elektronicky a elektronicky je zaslat na farní mailovou adresu, nebo je vytisknout a odevzdat v neděli 7. června, popř. 14. června u východu z kostela.

Pastorační rada následně všechny vyplněné dotazníky zpracuje, seznámí s jejich výsledky všechny farníky a bude se získanými poznatky vážně zabývat. Zážitky a zkušenosti s Bohem a z farního života z období nouzového stavu nemohou být jen tak zapomenuty. Velmi nám prospěje, když si vzájemně budeme naslouchat a podělíme se o to, co jsme v uplynulých týdnech prožili a kam si nás Bůh chce nadále vést. Je důležité zachytit naše zkušenosti z mimořádného období. V atmosféře modlitby a společného farního rozlišování se pak snažit kráčet po Božích cestách. Farní život utváříme každý z nás tím, co do života farnosti vnášíme a co z něj čerpáme.

Dotazník – 1. část (pdf, doc)

Dotazník – 2. část (pdf, doc)