Stávat se křesťanem pěti „P“ – postní aktivita 2021

Milí farníci,

papež František vyhlásil období od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 rokem svatého Josefa. Má za to, že nám v této době velmi prospěje, abychom o svatém Josefovi uvažovali, prosili ho o přímluvu a napodobovali jeho ctnosti. Postní farní aktivita, kterou vám nabízíme, se dívá na svatého Josefa jako na člověka pěti „P“, podle pěti vlastností, kterými vynikal: péče, přijetí, poslušnost, práce, přímluva. Zveme vás na cestu, na které se i my můžeme více stávat křesťany pěti „P“.

O co jde?

V přiložené tabulce najdete pět oblastí: péče, přijetí, poslušnost, práce, přímluva. Pro svou věkovou kategorii najdete podněty, o co můžete usilovat. Zamyslete se, co je pro vás nejvhodnější. Formulujte si a napište, o co se chcete snažit a jak dlouho. Záleží jen na vás. Děti se mohou poradit s rodiči. Rodina si může dát úkol společně. Pusťte se do toho!

Kam si mám úkol zapsat?

U sochy svatého Josefa, ve farním kostele vlevo od kazatelny, najdete košík s dřívky (lékařské špachtle). Vezměte si jedno čisté a nepopsané dřívko a doma si na něj napište tu Josefovu vlastnost, ve které chcete povyrůst (péče, přijetí, poslušnost, práce, přímluva). Připište úkol, který jste si stanovili. Dřívko si dejte na viditelné místo, ať na své snažení nezapomenete. Až s úkolem skončíte, napište na dřívko, co se vám povedlo, děti to mohou namalovat, a doneste dřívko zpátky do kostela k soše svatého Josefa. Na další období a na nový úkol si vezměte nové čisté dřívko a pokračujte dál, ať uděláte pokrok ve všech pěti „P“. Jestli se chcete snažit ve všech pěti Josefových vlastnostech současně, vezměte si klidně rovnou všech pět dřívek.

Co z toho vznikne?

Z naší snahy a z Boží pomoci vzniknou hezké věci. Hlavně my sami se trochu změníme, budeme blíž svatosti. Z odevzdaných, popsaných a pokreslených dřívek vznikne lampa nebo několik lamp, které budou v kostele u sochy sv. Josefa svítit vždy 19. den v měsíci. Poprvé tomu bude na slavnost sv. Josefa 19. března.

Kdo se může zapojit?

Do postní aktivity se může zapojit úplně každý. Podněty jsou vytvořeny pro čtyři věkové kategorie: děti, mládež, dospělí, senioři.

Kdy se začíná a končí?

Je jen na Vás, kdy v postní aktivitě začnete a kdy skončíte. Můžete si ji naplánovat na pět týdnů, třeba od 1. neděle postní (21. února) do Květné neděle (28. března), nebo na libovolných pět dní, nebo na jinou kratší či delší dobu. Protože je to postní aktivita, do velikonočních svátků bychom ji měli mít za sebou.

Celá postní aktivita ke stažení a tisku ve formátu pdf zde.

 

Foto: Martina Řehořová/Člověk a víra