Naše farnost má nové bankovní účty

Od 6. května má naše farnost nové bankovní účty. Tento krok byl učiněn po poradě ve farní ekonomické radě.  Změna bankovních účtů je vedena snahou lépe nakládat s farními prostředky a snížit náklady za bankovní poplatky. Nově jsou zřízeny dva farní účty. Jeden účet je zaveden pro většinu farních finančních transakcí. Druhý je zřízen pro financování kostela v Nové Vsi. Starý farní účet bude postupně zrušen.

Při zadávání plateb nebo darů používejte už čísla nových účtů. Děkujeme.

Nový farní bankovní účet:  5900270359/0800

Bankovní účet pro kostel v Nové Vsi:   5900274309/0800