Informace z prázdninového setkání farní ekonomické rady

Farní ekonomická rada (ER) se v plném počtu sešla v pondělí 27. července 2020, aby vyhodnotila úkoly z březnového setkání a stanovila priority a úkoly pro nové období. Z důvodu nouzového stavu a pandemie koronaviru nebylo možné naplnit vše, o čem ER na jaře jednala. Pro budoucí období je nejdůležitější skutečnost, že ER stanovila úkoly, které chce realizovat do konce tohoto kalendářního roku, velké projekty, jejichž přípravu chce současně rozběhnout, a požadavky, kterým se zatím věnovat nebude. ER přijala za svou také prioritu investovat přímo do farníků, protože v nich, ne v budovách, je život i budoucnost naší farnosti.

Ve zkratce je možné říct, že ER chce do konce letošního roku 2020 opravit praskliny v klenbě stropu farního kostela, doplnit bodliny proti holubům v průčelí kostela, opravit vzdutou dlažbu v interiéru kostela u bočního vstupu, udělat revizi odtoku dešťové vody od farního kostela, opravit zatékající střechu na faře a nahradit akáty na levé straně farního kostela vhodnější výsadbou. Zároveň souběžně začínají přípravné práce na několika velkých a nákladných projektech: oprava schodiště před farním kostelem, celková nová elektroinstalace a osvětlení ve farním kostele, oprava fary, oprava varhan v Nové Vsi. ER se naopak rozhodla v dohledné době nerealizovat opravu varhan a zadního schodiště farního kostela.

Podrobný výstup ze setkání ER naleznete v zápisu zde.