Kostel otevřen denně od 9 do 17 h

Předsíň našeho kostela Panny Marie Královny v Mariánských Horách je od 1. dubna otevřena denně od 9 do 17 h. Vycházíme tak vstříc požadavku našich biskupů, aby v době mimořádných vládních opatření, kdy není možné společně slavit bohoslužby, kostely zůstaly otevřené k soukromé modlitbě. Otevřením předsíně zároveň chceme docílit toho, že prostor bude trvale větraný a bude možné jej celý denně hygienicky udržovat v čistotě.

Nejsvětější svátost je v těchto dnech také ve svatostánku boční kaple napravo od hlavního oltáře. Na přítomnost eucharistického Krista upozorňuje červené věčné světlo. Z hygienických důvodů je z předsíně odstraněno vše nadbytečné. I zde pro příchozí platí vstup pouze s rouškou a potřebným odstupem od dalších osob.

Otevřený kostel slouží jen ke krátké osobní modlitbě a zastavení při nezbytných cestách do a z práce, za nákupem nebo při krátkých zdravotních procházkách.

Potřebujete-li mluvit s knězem, kontaktujte jej telefonicky na tel. čísle 730 522 000.