Kroky k ustanovení nové farní ekonomické rady

V každé farnosti je povinná farní ekonomická rada. Jejím úkolem je pomáhat faráři se správou farního majetku. Jedná se zejména o oblast zhodnocení peněžních prostředků farnosti, získávání dotací, péči o stavby v majetku farnosti a jejich údržbu, organizování oprav, sestavování nájemních, prodejních a jiných smluv, daňové poradenství, inventarizace majetku farnosti, organizaci podnikatelských aktivit farnosti. Ekonomická rada má tři, nebo pět členů. Předsedá ji farář. Členové ekonomické rady jsou jmenováni na dobu pěti let.

Při změně faráře ve farnosti je nový správce farnosti povinen jmenovat novou ekonomickou radu do jednoho roku od nástupu do farnosti. Novou ekonomickou radu může jmenovat přímo na pět let, nebo nejprve na zkušební dobu jeden rok. Do jmenování nové ekonomické rady zůstává v činnosti ekonomická rada předchozí.

Vzhledem k výměně faráře v naší farnosti dojde v druhé polovině února ke jmenování nové ekonomické rady farnosti. Tu bude jmenovat farář na základě doporučení a podnětů farníků. Farníci mohou své podněty a tipy na členy budoucí ekonomické rady psát do neděle 16. února 2020 na oficiální kontakty farnosti (730 522 000, rkf.ostravamarianskehory@doo.cz). Do ekonomické rady budou jmenováni ti farníci, kteří se budou chtít do činnosti rady zapojit a mají předpoklady pro rozhodování v majetkových a ekonomických záležitostech a usilují o dobro farnosti jako celého společenství.

Platné Stanovy ekonomických rad v naší diecézi naleznete zde.