Lidé

Farář
Petr Smolek
+420 731 625 747
psmolek@doo.cz
Trvalý jáhen
Jan Breník
+420 731 625 709
jbrenik@doo.cz
Katechetka, vedoucí sboru
Markéta Korpasová
mkorpasova@doo.cz
Aktivity pro děti
Michaela Wroblowská
+420 732 931 626
michaela.wroblowska@seznam.cz
Organizátorka živého růžence
Ludmila Kainarová
l.kainarova@seznam.cz
Společenství mládeže
Marie Čížková
marie.cizkova96@gmail.com