Lidé

Farář
Petr Smolek
+420 731 625 747
psmolek@doo.cz
Trvalý jáhen
Jan Breník
+420 731 625 709
jbrenik@doo.cz
Katechetka, vedoucí sboru
Markéta Korpasová
mkorpasova@doo.cz
Aktivity pro děti
Michaela Wroblowská
+420 732 931 626
michaela.wroblowska@seznam.cz
Organizátorka živého růžence
Ludmila Kainarová
l.kainarova@seznam.cz
Společenství mládeže, Tříkrálová sbírka
Marie Čížková
marie.cizkova96@gmail.com
Modlitby matek
Simona Wroblowská
swroblowska@seznam.cz
Společenství manželů, kostelník
Odřich Korpas
+420 731 012 588
o.korpas@seznam.cz
Společenství manželů
Anežka Koběrská
+420 775 293 340
anezka@kobersky.net
Setkání seniorů
Ludmila Breníková
+420 736 708 262
jbrenik@seznam.cz
Organizátorka úklidových skupin
Renata Kubíková
rena.kubikova@seznam.cz