Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Letošní měsíc říjen je výjimečný tím, že jej papež František vybral jako „mimořádný misijní měsíc“. „Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu,“ píše svatý otec ve svém poselství. Mottem tohoto měsíce jsou slova „Pokřtění a poslaní“. Toto slovní spojení zdůrazňuje základní povinnost každého církevního společenství: jít a hlásat evangelium. Církev je církví natolik, nakolik zůstává věrná tomuto základnímu úkolu zvěstovat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Děje se tak slovem a svědectvím vlastního života.

Tradiční misijní neděle (20. října 2019) se letos termínově kryje se 111. výročím posvěcení našeho farního kostela (18. 10. 1908). Tento den tak bude velmi vhodnou připomínkou toho, čím naše farní společenství je a k čemu jsme povoláni.

Více o tématu mimořádného misijního měsíce se dočtete zde.