Mše svatá pro klienty domova IRIS

V 14 h v domově seniorů Iris (v jídelně na oddělení A2) vánoční bohoslužba.