Na první veřejné bohoslužby v naší farnosti si ještě počkáme

Od 23. dubna vláda urychluje postupné rušení opatření vzhledem k pandemii nemoci covid-19. Už od dnešního dne, tj. od 24. dubna 2020, jsou povoleny veřejné bohoslužby s maximální účastí 15 přítomných (viz web cirkev.cz). To ale v realitě naší farnosti žádnou zásadní změnu nepřináší. Na první bohoslužby ve všední dny ve farním kostele si počkáme minimálně do doby, kdy na bohoslužbě bude povolena účast do 50 osob. Na první společnou nedělní bohoslužbu si počkáme ještě déle a patrně tomu bude až na přelomu května a června. Zůstává v platnosti pravidlo, že bohoslužby budou veřejné až tehdy, kdy se jich v obvyklém počtu budou moci účastnit farníci, kteří o ně mají zájem. Vypisování pořadníků a určování vyvolených skupinek podle jakéhokoli klíče by se do budoucna stalo spíše podnětem k nevraživosti než k upevnění jednoty farního společenství.

Nařízení vlády, vývoj situace i nařízení našich biskupů stále sledujeme.