Nabídka přípravy na přijetí svátosti biřmování

Naposledy se biřmování ve farnosti udělovalo 19. 11. 2016. Po několikaletém odstupu proto v naší farnosti znova nabízíme možnost začít se připravovat na přijetí biřmování. Svátost biřmování dovršuje křestní milost a umožňuje žít křesťanovi plně ve světě jako Ježíšův učedník a misionář. Biřmování je udělováno pouze jednou za život. Katechumeni, kteří se v dospělosti připravují na křest, společně se křtem zároveň přijímají také eucharistii a svátost biřmování.

Pro ty, kteří byli pokřtěni jako děti a dosud biřmování nepřijali, je minimální věk pro zahájení přípravy 14 let. Horní věková hranice není žádná. Zájemci, kteří chtějí přijmout biřmování v naší farnosti v první polovině příštího roku 2021 se mohou přihlašovat v sakristii nebo na oficiálních farních kontaktech.  První informativní setkání pro zahájení přípravy bude v neděli 20. září v 19.30 na faře. Příprava začne, pokud bude alespoň pět zájemců.