Náboženství pro děti

Výuka náboženství pro děti se koná ve školním roce pravidelně ve středu odpoledne na faře mimo dny dětských školních prázdnin. Děti 1. a 2. třídy se potkávají od 15.15 do 16.00 s katechetkou Markétou Korpasovou. Skupina dětí, které se v letošním roce připravují na přijetí svátosti smíření a eucharistie, se schází ve stejném čase s o. Petrem Smolkem. Od 16.10 do 16.55 se na faře ve dvou odlišných skupinách setkávají žáci od 5. třídy ZŠ. Mladším se věnuje o. Petr, těm nejstarším opět Markéta Korpasová.

Stále je ještě otevřená možnost přihlásit další děti.