Naše farnost v období pandemie a po něm

V úterý 29. září se v 17.30 na faře uskuteční další ze série „setkání angažovaných farníků“. Společně se všemi, kdo se budou chtít zúčastnit, se budeme modlit a hovořit o tom, jak naše farnost prožila dosavadní období pandemie a jak v naší farnosti chceme pokračovat dál.

Navazujeme tak na dotazník, který se uskutečnil v naší farnosti v červnu. Výsledky první části dotazníku jsou ke shlédnutí zde, výsledky druhé části zde. Malou analýzu dotazníků naleznete zde. Červnový dotazník byl směřován na osobní prožití období karantény a na osobní potřeby a nabídky jednotlivých farníků pro budoucí život farnosti.

Setkáním angažovaných farníků, které se uskuteční na konci září, směřujeme o krok dál a to ke společnému pohledu na celkovou realitu farnosti a na výhled do budoucnosti. Společné setkání budou provázet tři otázky:

 

Co o naší farnosti vypovídá období od začátku pandemie až do dnes?

Jaká jsou znamení doby, na která v naší farnosti musíme reagovat?

Jaké budou naše farní priority a konkrétní kroky k jejich naplňování?

 

Po setkání angažovaných farníků se uskuteční farní pastorační rada, která bude po zvážení možností a reality plánovat praktické kroky pro nejbližší období života naší farnosti.

Na setkání 29. září se budeme také bavit o možném způsobu využití farní budovy a o jejím budoucím využití. Teprve až dojdeme ke shodě, jak chceme farní budovu v budoucnu používat a taky finančně udržet, budeme se bavit ohledně opravy interiéru fary.