Nechte si požehnat svou svíci

Svátek Uvedení Páně do chrámu je slaven druhý únorový den, čtyřicet dní po slavnosti Narození Páně. Slavení mše svaté je spojeno s žehnáním svící a s průvodem. Obřad žehnání svící se odehrává na začátku bohoslužby. Připomíná setkání Josefa a Marie, kteří přinesli malého Ježíše do jeruzalémského chrámu, se Simeonem a Annou. Simeon o dítěti prohlásil, že „on je světlo k osvícení pohanům a k slávě izraelského lidu“.

Světlo požehnané svíce má připomínat Kristovu přítomnost, která ozařuje temnoty. V minulých dobách lidé hromniční svíce zapalovali v temnotách bouřek. My už dnes s obdobnými obavami prudké deště a bouřky na obloze neprožíváme. Přesto jsme uprostřed jiné bouře, bouře pandemie, která citelně zasahuje životy nás všech. Je dobře, když do této temnoty necháme svítit Kristovo světlo, když se požehnaná svíce stane místem k modlitbě a setkání v našich domácnostech a rodinách.

V každé drogerii je dnes možné pořídit svíci, která vydrží zapálená mnoho hodin. Jednu takovou si můžeme pořídit, nechat si ji požehnat při mši sv. v 18 h v úterý 2. února, a pak ji opakovaně zapalovat, když se doma modlíme za sebe, za blízké, nemocné, trpící. Kristovo světlo do těchto dní pandemie potřebujeme všichni.

 

Foto: Anička Guthrie/Člověk a víra