Nedělní bohoslužby v novém čase

Od ledna 2020 jsou nedělní bohoslužby v novém čase: v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v kostele v Mariánských Horách.