Nedělní mše svatá opět i v Nové Vsi

Po více než čtyřech měsících se slavení nedělních bohoslužeb opět vrací do kostela sv. Bartoloměje v Nové Vsi. Každou neděli bude tak opět pravidelně sloužena mše sv. v 7.30. Poprvé tomu bude v neděli 2. května 2021. Přítomní mají v kostele nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku. U vstupu do kostela použijí dezinfekci. V lavicích mezi sebou dodržují rozestupy 2 m, pokud se nejedná o členy stejné domácnosti. V kropenkách schází svěcená voda, vynechává se pozdravení pokoje. Společný zpěv je povolen. Kvůli stávající celkové opravě varhan je zpěv doprovázen hrou na klávesy.

Ve farním kostele v Mariánských Horách je sloužena v sobotu v 17.30 a v neděli v 9.30 za dodržení stejných protiepidemických opatření.