Nejsme chudí natolik, že bychom nikoho nemohli obohatit

Mimořádný misijní měsíc papež František zahájil dnes, v den památky svaté Terezie z Lisieux, modlitbou nešpor v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Ve své promluvě se odkázal na Kristovo podobenství o hřivnách (Mt 25,14-30). Zvěst a radost, že jsme milované děti nebeského Otce a drahocenní v jeho očích, přirovnal k pokladu, který nemůže být zakopán do země. Opakem poslání je podle nástupce svatého Petra zanedbání. A tak znova vyzýval k rozhodnutí pro církev vycházející a misionářskou. Celé znění podnětné homilie najdete v češtině zde.