Nové židle do kaple a do místností v přízemí fary

Na jaře tohoto roku jsme se přihlásili s projektem „Zkvalitnění zázemí pro společenské aktivity farnosti“ do programu „Dotační výzva roku 2020“, kterou vyhlásil úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Cílem našeho projektu bylo pořídit nové židle na faru a tím alespoň z části vyměnit staré židle, které jsou již za zenitem své použitelnosti.

Rada městského obvodu rozhodla náš projekt podpořit a proto jsme zakoupili 55 nových židlí, vyrobených z bukového dřeva s polstrovaný sedákem potaženým zátěžovou potahovou látkou tmavě hnědé barvy. Těmito židlemi jsou již nyní vybaveny kaple na faře (37 ks), místnost pro setkávání seniorů, dětí a mládeže a výuku náboženství pro děti (12) a místnost, kde jsou přijímány individuální návštěvy (lidé, žádající o pohřeb zesnulého, snoubenci k přípravě na svátost manželství, k duchovním rozhovorům, k přípravě na svátost křtu, apod.) (6 ks).

Staré židle byly nabídnuty a odvezeny klienty občanského sdružení Nová šance, z.s., kteří židle pod odborným dohledem opraví a tak budou alespoň na nějaký čas ještě využity pro sociální bydlení.

Celkové náklady projektu na nákup židlí, vč. dopravy činily 52.502 Kč, částka ve výši 35.000,- byla financována z dotace statutárního města Ostravy – městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v rámci programu „Dotační výzva roku 2020“, zbývající náklady ve výši 17.502 Kč byly uhrazeny z účtu farnosti.

Tímto děkujeme radě městskému obvodu za podporu našeho projektu a finanční spoluúčast.