Nový pořad farních bohoslužeb platný od 1. ledna 2020

V návaznosti na aktuální počet věřících v naší farnosti a na závazky faráře farnosti, který má své povinnosti v TV Noe a na Katechetickém a pedagogickém centru biskupství, dochází v naší farnosti k úpravě pořadu bohoslužeb. Ten vstoupí v platnost od 1. ledna 2020. Během setkání angažovaných farníků ve středu 6. listopadu 2019 jsme na toto téma vedli rozsáhlou diskusi. Na jejím konci jsme došli k tomuto výsledku:

Pondělí 18.00
Středa 18.00
Pátek 17.00
Sobota 7.00
Neděle 7.30 v Nové Vsi
9.30 v Mariánských Horách

Změna času bohoslužeb je nepopulárním a leckdy náročně přijímaným krokem. Přesto si od této změny slibujeme upevnění společného farního života a lepší využití skutečnosti, že naše farnost má dva kostely. I v roce 2020 bude zachován v Mariánských Horách delší adorační čas a delší příležitost ke svátosti smíření.

Ke konci roku 2020 proběhne zhodnocení a případná revize programu bohoslužeb tak, aby co nejvíce napomáhal životu naší farnosti.