O hudbě v naší farnosti

Na začátku září se uskutečnilo setkání varhaníků a vedoucích scholy a sboru v naší farnosti. Na základě tohoto setkání Vám oznamujeme, že se zatím bohužel neobnovuje činnost chrámového sboru. Na omezenou dobu do 20. října 2020 a na zkoušku zavádíme sobotní ranní mše svaté bez varhanního doprovodu. Zároveň chceme pracovat na větším zapojení do zpěvu při liturgii. Jedním z kroků je také nácvik responsoriálního žalmu před začátkem nedělní bohoslužby ve farním kostele.