Obnovujeme výuku náboženství na faře

Od středy 27. května obnovujeme výuku náboženství na faře. Necháváme na zvážení rodičů, zda své děti na náboženství pošlou. Účast dětí je zcela dobrovolná. Chceme dětem nabídnout možnost opět se po několika týdnech setkat a dál růst ve víře. Pokud bude zájem, setkávání budou na faře do 10. června. Následující týden vše zakončíme. Výuku obnovujeme v obvyklých časech tzn. ve středu v 15.15 pro skupiny dětí 1. a 2. třída ZŠ a děti připravující se na první svaté přijímání. Od 16.10 další dvě skupiny pro 5. třídu ZŠ a pro nejstarší žáky.

Pro náboženství využijeme prostory fary i farní zahrady tak, abychom vyhověli všem požadavkům zamezení nákazy koronavirem. Rodiče, kteří své děti na náboženství pošlou, prosíme o vyplnění čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění buď na tomto formuláři, nebo na jiném, který rodiče využívají pro školní zařízení.