Od 12. dubna se opatření pro slavení bohoslužeb nemění

Od 12. dubna 2021 až do odvolání zůstávají nadále v platnosti dosud platná protiepidemická opatření, která se týkají slavení bohoslužeb. V textu Ministerstva zdravotnictví (odstavec 17/c, strana 8) se uvádí: „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.“ Nadále platí povinnost mít v kostele nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku.

 

Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra