Odpovědi farníků na dotazník

V neděli 31. května jsme poprvé od vyhlášení nouzového stavu slavili v naší farnosti nedělní bohoslužby v obou kostelích. Následující dvě neděle 7. června a 14. června jsme se formou dotazníku ptali farníků, jak prožili nouzový stav a jak si představují budoucnost naší farnosti.

Dotazník měl dvě části, obě ve velikosti A5. První část na bílém listu vyzývala farníky k odpovědi na dvě otevřené otázky: Co jste prožil/a s Bohem a dalšími lidmi z naší farnosti během nouzového stavu? K čemu podle Vás Bůh vybízí naši farnost nyní po skončení nouzového stavu?

Druhá část dotazníku na žlutém listě mapovala, co jednotliví farníci naši farnosti nabízejí a co od ní potřebují. Křížkováním bylo možno vybrat z několika možností, popř. přidat další.

Při sčítání účastníků bohoslužeb na podzim loňského roku jsme v naší farnosti na všech nedělních mších sv. v obou kostelích napočítali rovných 200 příchozích. Proto bylo připraveno 220 dotazníků. Ze 156 odebraných bílých listů (1. část dotazníku) bylo nakonec do krabic odevzdáno vyplněných 56 listů, dalších 10 bylo odevzdáno prázdných nevyplněných. Ze 166 vyzvednutých žlutých listů (2. část dotazníku) bylo vyplněných odevzdáno 74, další 3 žluté listy byly odevzdány prázdné a nevyplněné. Děkujeme všem, kdo se do vyplňování dotazníku zapojili.

Z dotazníku sebrané odpovědi si můžete prohlédnout zde: 1. část, 2. část.

Pastorační rada se bude odpověďmi z dotazníku zabývat. Určitě bude nabídnuto všem zájemcům z farníků setkání „angažovaných farníků“. Letní prázdniny sice celý proces čtení, vyhodnocení získaných odpovědí a vytyčení farních priorit zpomalí, ale určitě jej nezastaví.