Opatření pro bohoslužby v novém nouzovém stavu

S účinností od 1. do 21. března 2021 platí současně mimořádná opatření podle usnesení vlády ČR ze dne 26. února (zde) a Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února (zde).

I nadále se od 1. do 21. března může bohoslužeb účastnit jen tolik věřících, kolik obsadí nejvýše 10 % míst k sezení v daném bohoslužebném prostoru. Pro náš farní kostel to znamená 54 osob. Slavení bohoslužeb v kostele v Nové Vsi je i nadále minimálně do 21. března 2021 pozastaveno. Všechny bohoslužby jsou slouženy jen ve farním kostele v Mariánských Horách. „Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.“

Zároveň podle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí, že účastníci bohoslužeb mají po celou dobu nasazený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Látková rouška, šála nebo šátek nejsou v interiéru kostela dostačující.

V návaznosti na uvedená opatření a na špatnou epidemiologickou situaci dále v naší farnosti platí následující:

Pro účast na nedělních bohoslužbách (sobota v 17.30, neděle v 7.30 a 9.30) je třeba se dopředu zapsat na rezervační seznam. Rezervační seznamy jsou na stolku uprostřed kostela pro neděle 7., 14. a 21. 3. Důrazně vybízíme, aby se bohoslužeb účastnil jen ten, kdo se zapsal na seznam. Místo na nedělní bohoslužbě je možné si rezervovat také telefonicky na čísle 730 522 000 ve středu od 16.00 do 16.30 a v pátek od 15.30 do 16.00. Je možné si rezervovat místo jen na jedné ze tří nedělních bohoslužeb během jednoho víkendu. Účast na mši svaté ve všední dny je bez rezervace. Přehled volných míst na nedělních bohoslužbách naleznete zde.

Všichni účastníci bohoslužby mají respirátor, popř. chirurgickou roušku, nasazený po celou dobu. Platí to také pro čtenáře a kazatele. Zpěv při bohoslužbě je povolen pouze tomu, kdo zpívá z kůru.

Svaté přijímání je podáváno jen na ruku. Pokud někdo na ruku přijímat nemůže, zůstane stát v lavici. Na závěr svatého přijímání kněz nebo jáhen přijde za ním a podá eucharistii.

Ve zpovědnici při svátosti smíření mají kněz i kajícník nasazený respirátor. Pro velikonoční zpověď farníci ať využijí celé postní období. Je velmi nepravděpodobné, že bude možné před Velikonocemi uspořádat zpovědní den, kde by došlo k velké koncentraci lidí. Zpovídá se půl hodiny před každou mší svatou a ve středu od 17.00 do 17.50.

Stále platí dispens biskupů od účasti na nedělní bohoslužbě. V případě oslabené imunity, špatného zdravotního stavu, pociťování příznaků spojených s nemocí Covid-19, je důležité chránit zdraví vlastní a ostatních a vynechat účast na nedělní mši svaté.

 

Foto: Petr Samsa/Člověk a víra