Opět je povinné nosit roušky, omezení počtu účastníků

Podle mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje z 17. 7. 2020 je opět v našem kraji povinné nosit ve všech vnitřních prostorách kromě bydliště roušky. Zároveň ve vnitřních i vnějších prostorách jsou povoleny akce jen do 100 osob. Pokud je areál stavebně nebo funkčně rozdělen do oddělených sektorů, které mají samostatný vstup z venkovních prostor, může být v každém ze sektorů až 100 osob. Účastníci mezi sektory nemohou přecházet.

Pro život v naší farnosti tedy z toho vyplývá s okamžitou platností od 17. 7. 2020:

  • vstup do kostela jen se zakrytými horními dýchacími cestami
  • dezinfekce při vstupu do kostela
  • kropenky bez svěcené vody
  • nebude průvod s obětními dary
  • nebude pozdravení pokoje
  • dezinfekce rukou před sv. přijímáním
  • přijímání eucharistie nejlépe na ruku
  • dezinfikování lavic, madel, klik po každé bohoslužbě
  • pořad bohoslužeb zůstává platný beze změny
  • v neděli bude farní kostel rozdělen páskami na přední a zadní část. Do přední části bude vstup bočním vchodem. Do zadní části hlavním vchodem z průčelí kostela. Mezi sektory nebude možné přecházet. Sv. přijímání se bude podáváno v obou sektorech.