Oprava kanalizace dokončena

Na konci dubna byla na pravé straně kostela dokončena oprava dešťové kanalizace. Dešťová voda tak už nezatéká pod kostel, ale odchází do kanalizace. Oprava kanalizace začala o letních prázdninách loňského roku. Kamerové prohlídky kanalizace objevily neprůchodnost kanalizace a na některých místech přímo havarijní stav. Do konce roku 2020 se podařilo zprůchodnit a opravit dešťovou i splaškovou kanalizaci na levé straně kostela. Nyní je dokončena i pravá strana (foto). Na kostele zůstává bez napojení na kanalizaci pravý dešťový svod v průčelí kostela, který prochází  pod schodištěm. K jeho opravě dojde až při rekonstrukci schodiště. Dubnové práce vyšly na 161 518 Kč. Z toho 100 000 Kč pokryje dotace ostravsko-opavského biskupství. Celkové náklady na opravu kanalizace dosáhly částky 318 000 Kč.