Otevřeno přihlašování na letní putování 2020

Mládež naší farnosti pořádá ve dnech od 17. do 22. srpna 2020 v Hati letní pobytové putování pro děti od ukončené 1. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ. Celková cena je 1 500 Kč/dítě. Hlavní vedoucí je Marie Čížková.

Přihlášku pro dítě si můžete stáhnout zde.

Podrobnější informace:

Vážení rodiče, účastnit se mohou děti, které nastupují v září do 2. třídy ZŠ. Horní hranice je 1. ročník SŠ. Celý týden prožijeme v CVA Archa v Hati. Cena pobytu za dítě je 1 500,- Kč. V této ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravné, tričko a náklady na přípravu samotného programu. Nebudeme Vás již zatěžovat žádnými dodatečnými požadavky (pomazánky, buchty apod.).

Na financování se bude podílet také farnost a potencionální sponzoři. Pokud máte možnosti finanční či materiální, jak tuto akci podpořit, prosím kontaktujte mě. Děkuji Vám všem, kteří jste již pomoc a své možnosti nabídli.

Novinkou tohoto roku je zaplacení zálohy v hodnotě 750 Kč do 30. 4. (viz. Přihláška). Druhou polovinu ceny bude potřeba zaplatit do 30. 6. V případě odhlášení dítěte do 30. 6. Vám bude vrácena plná částka. Pokud se dítě z důvodu nemoci, či jiných událostí nebude moci zúčastnit a jeho odhlášení proběhne po 30. 6., budou Vám vráceny 2/3 z ceny, tedy 1 000,- Kč.

Přednostní právo k přihlášení je pro děti naší farnosti a poté pro ty, co s námi jezdí už delší dobu. Podmínkou účasti dítěte je stabilní zdravotní stav a absolvování celého pobytu. Prosím neodkládejte přihlášení svého dítěte, kapacita je omezena a rychle se naplňuje.

Na případné Vaše dotazy, nejasnosti ráda odpovím.

Další informace budou rodičům přihlášených dětí zaslány v průběhu měsíce května.

Prosím, mysleme na zdárný průběh celé akce společně v modlitbě.

Děkuji a těšíme se na spolupráci

Maruška Čížková, hlavní vedoucí

tel. 732 240 081