Pěvecký sbor

Zkoušky chrámového sboru jsou z důvodu současné mimořádné situace dočasně pozastaveny.

Chrámový sbor působí v naší farnosti již od jejího vzniku. Nejstarší fotografie je z roku 1909 a je na ní i první sbormistr a ředitel kúru Eduard Marhula. Existence sboru nebyla přerušena ani v těžkých letech dvou válek nebo totality. Řadí se tím mezi pěvecké sbory s nejdelší tradicí na území Ostravy.

V současné době má sbor kolem dvaceti členů napříč generacemi a jeho repertoár tvoří převážně liturgická hudba různých období. Sbor vedou Markéta Korpasová a Eva Polášková, za varhanami se střídají Martin Uhlík, Jan Ptáčník a Eva Polášková.

Rádi mezi sebou přivítáme další členy. Stačí mít hlas a chuť, ostatní se u nás naučíte.