Podávání sv. přijímání a příležitost ke zpovědi

Od pondělí 27. dubna bude v našem farním kostele v Mariánských Horách možné přijmout svaté přijímání a svátost smíření.

Farní kostel bude od 27. dubna do 10. května 2020 otevřen v pondělí, středu, pátek a neděli od 16.30 do 18.30. Svaté přijímání se bude podávat zájemcům každých dvacet minut (16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20). Před podáváním přijímání bude krátký úkon kajícnosti, modlitba Páně a po něm krátká děkovná modlitba. Krátký průběh svatého přijímání má umožnit přístup ke svátostem co největšímu počtu zájemců a zároveň má zamezit dlouhému setrvávání více lidí v kostele. Věřící mohou takto přijmout eucharistii jen jednou za den. Samozřejmostí zůstává hodinový eucharistický půst před svatým přijímáním.

Před podáváním přijímání si ruce dezinfikuje kněz i přistupující. Eucharistie bude zásadně podávána pouze na ruku. V okamžiku podávání sv. přijímání bude mít roušku podávající i přistupující. Věřící s eucharistií v dlani se vzdálí od podávajícího a přijme tělo Páně.

Od 16.30 do 18.30 bude také příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat se bude ve zpovědní místnosti v zadní části kostela. I tato svátost bude udělována v krátké formě. Kajícník i zpovědník ať jsou ve svých slovech velmi struční a uvádějí skutečně jen to nejpodstatnější.

Kvůli zvýšeným nárokům na úklid a dezinfekci kostela (viz pokyny ČBK), bude zatím zpřístupněna jen zadní část kostela. Kostelní lavice prozatím zůstanou nedostupné. Úklid bude probíhat každé pondělí, středu, pátek i neděli. Aby mohl být náš kostel aspoň takto otevřen, je třeba zajistit dostatečný počet ochotných lidí, kteří by se v úklidu střídali. Úklidem nemají být pověřeni ti lidé, kteří spadají do některé z rizikových skupin pro nákazu koronavirem. Prosíme ochotné muže i ženy, kteří by se zapojili do úklidu, aby kontaktovali paní R. Kubíkovou nebo S. Wroblowskou.

I nadále platí, že předsíň kostela je otevřená denně od 9 do 17 h.