Postní almužna pro Charitu Ostrava

Děkujeme těm farníkům, kteří své letošní prožívání postní doby spojili s postní almužnou podobě malých papírových pokladniček, tzv. postniček (více zde). Všechny odevzdané papírové pokladničky jsme sečetli a na účet Charity Ostrava zaslali výslednou částku 4 210 Kč. Děkujeme všem, kdo svým postem a střídmostí vytvářejí prostor pro obdarovávání potřebných ve svém okolí.