Požehnané svátky Ježíšova narození

Přejeme vám všem radostné a požehnané svátky Ježíšova narození.

Ať se i o letošních Vánocích ve vašich srdcí tajemným způsobem narodí Láska.

Ať vaši mysl uzdravuje a proměňuje Slovo, které se stalo člověkem.

A ať zakoušíte hluboký pokoj a vědomí, že jste milováni Božím Synem, který přichází na tento svět bezbranný, ale přece tak mocný.