Představení dětí, které se připravují na první svaté přijímání

Na slavnost Ježíše Krista Krále, v neděli 24. listopadu, bude při mši svaté v 10 h v našem farním kostele představeno devět dětí, které se v tomto školním roce připravují na první přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie. Nedělní bohoslužba bude probíhat obvyklým způsobem až na tři okamžiky. Na začátku mše svaté bude u křtitelnice požehnána voda, kterou budou na připomínku křtu pokropeni všichni účastníci bohoslužby. Při žehnání budou děti společně se svými rodiči a sourozenci symbolicky u křtitelnice, protože při křtu začal jejich křesťanský život, který nyní pokračuje přípravou na přijetí dalších svátostí. Druhým výjimečným okamžikem budou přímluvy, které přečtou samy děti. Na závěr nedělní mše svaté bude žehnací modlitba zvlášť dětem a zvlášť dospělým. Dospělí se k modlitbě žehnání připojí tím, že svým dětem položí ruku na ramena. Zopakují také gesto, křížek na čelo, které dělali svým dětem při křestním obřadu.