Představení dětí

Při mši sv. v 10 h budou představeny děti, které v tomto školním roce poprvé přistoupí ke svatému přijímání.