Příležitost k velikonoční zpovědi

Na obnovení bohoslužeb ve všední dny navazuje také prodloužená příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele. Od 11. do 29. května bude možnost přijmout svátost smíření vždy hodinu přede mší svatou v pondělí, středu a pátek. V pondělí od 17 h do 17.50, ve středu od 17 h do 17.50, v pátek od 16 h do 16.50. V sobotu ráno zůstane pro zpověď vyhrazený obvyklý třicetiminutový čas před začátkem mše sv. v 7 h ráno.

V neděli 17. a 25. května bude ve farním kostele opět od 16.30 do 18.30 příležitost ke svátosti smíření a bude podáváno svaté přijímání.

V Nové Vsi bude 17. a 25. května příležitost ke svátosti smíření před i po ranní mši sv. v 7.30.

Po dlouhém čase nouzového stavu a přerušení svátostného života v naší farnosti využijme tento čas pro smíření s Bohem a vykonání velikonoční zpovědi před slavností Seslání Ducha svatého, kterou velikonoční doba vrcholí.