Příprava na biřmování začíná v neděli 4. října

V neděli 4. října v 17 h na faře začíná v naší farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování. Do přípravy se může zapojit ten, kdo je pokřtěný dosud svátost biřmování nepřijal. Biřmování uschopňuje křesťana žít v síle Ducha svatého v tomto světě jako Kristův učedník a misionář. Udělovatelem této svátosti je biskup.

Příprava v naší farnosti bude probíhat každé dva týdny vždy v neděli v 17 h na faře. Bude-li to možné, biřmování se uskuteční ve farním kostele v prvních měsících roku 2021. Setkávání biřmovanců bude pokračovat dál i po tomto datu tzv. mystagogickou částí, čili uváděním do života ze svátosti biřmování.