Pro slavení Velikonoc v domácnosti

Velikonoční svátky tvoří vrchol křesťanského života a slavení. V letošním roce kvůli omezené kapacitě účastníků bohoslužeb bohužel nebude možné, aby všichni, kdo mají zájem o společné slavení velikonočních obřadů v kostele, se jich také každý den účastnili. To ale neznamená, že v takovém případě se nic dělat nedá, nebo že by lidé doma byli odkázáni jen na sledování bohoslužeb v televizi a online.

Přinášíme vám zde několik podnětů, jak prožít chvíle modlitby a slavení doma, ať už jako jednotlivci, nebo celé rodiny.

Pro obnovu křestního vyznání na Bílou sobotu večer v domácnosti jsme v naší farnosti připravili tento text.

Průvodce na celý Svatý týden nabízí třeba Komunita blahoslavenství (manuál na Svatý týden 2021), nebo olomoucké katechetické centrum (Domácí liturgie Velikonočního tridua).

Mnoho textů a podnětů pro liturgii v kostele i v domácnosti je k nalezení na webu liturgie.cz. Tam mimo jiné najdete také žehnací modlitbu k požehnání velikonočních pokrmů (zde).

Velkým internetovým rozcestníkem textů, nápadů a inspirací je web velikonoce.cz.

Ať už budeme slavit Velikonoce kdekoli, přejeme si, ať jsou hlavně setkáním s živým Kristem.