Promítání fotografií z letního putování

V pátek 11. září bude v 15.30 na faře promítání fotografií z letního putování v Hati. Na promítání zveme všechny zájemce, účastníky i děti, které se zúčastnit nemohly. S promítáním bude spojeno i krátké ohlédnutí za tím, co jsme společně na táboře prožili. Všechny pak zveme k účasti na mši svaté, která jako každý pátek začíná v 17 h v kostele.