První svaté přijímání dětí

V neděli 16. května při mši sv. v 9.30 je ve farním kostele v Mariánských Horách nedělní mše svatá, při které několik dětí z naší farnosti poprvé přijme svaté přijímání.