Radostné a pokojné Velikonoce

Slavením Kristových velikonočních svátků dostává náš život nejširší horizont. Ve světle víry vyznáváme, že nás Bůh miluje, provází od počátku až k završení, od stvoření světa až po věčný život v Božím království. Klíčem k odhalení Božího záměru s člověkem je Ježíšův život, jeho smrt a zmrtvýchvstání. V Ježíši Kristu se otevírá a stvrzuje vrcholný smysl každého lidského života a dějin jako takových. Přejeme nám i Vám, ať nás letošní slavení Velikonoc naplní radostí a pokojem. Ježíš nás převádí ze smrti k plnému životu.

 

Foto: Betty Horníková/Člověk a víra