Rezervace na některé nedělní bohoslužby už jsou vyčerpané

S ohledem na vládní protiepidemická nařízení v naší farnosti platí, že se bohoslužby ve farním kostele v Mariánských Horách může účastnit maximálně 54 osob. Pro dodržení tohoto limitu při nedělních bohoslužbách je nutné, aby se účastníci bohoslužeb dopředu osobně (na stolku uprostřed kostela) nebo telefonicky (730 522 000) zapsali na rezervační seznamy. Níže uvádíme aktuální počet volných míst. Všechny důrazně žádáme, aby bez rezervace na nedělní bohoslužbu nepřicházeli.

Nedělní bohoslužba Počet volných míst
so 20. 3. v 17.30 9
ne 21. 3. v 7.30 20
ne 21. 3. v 9.30 0